Fenomenologie

Hier komt:

Actuele onderzoeksgroep, verslag en bevindingen

Achtergrond informatie fenomenologie via Artes-Sophiae

Belangrijke noties omtrent Fenomenologie vind je hier:

Het fenomenologische onderzoek en de bevindingen in en uit de praktijk vind je hier:

Hartgespan – actuele onderzoeksgroep

Fenomenologie les 1 – 11 januari 2024 – kruidentuin Guusje.

Gaande het fenomenologie proces, is het zaak om waar mogelijk alle gegevens zodanig te verzamelen, dat er een geheel kan ontstaan. Dat geheel betreft dan al hetgeen we middels de onderscheiden stappen al onderzoekend gaan inventariseren.

Stap voor stap ontstaat zowel het beeld als het begrip van hetgeen we met elkaar bijeen trachten te brengen.

Het is belangrijk om voor jezelf een dagboek bij te houden, waarin jij je bevindingen en je ingevingen kunt opschrijven. Het kan deels de…..

Fenomenologie les 2 – 25 januari 2024 – kruidentuin Guusje.

Vragen: Deze helpen elkaar om verder te kunnen. Anders wordt het zo abstract. Dat is het belangrijkste van fenomenologie.

Hoe kunnen we de plant uitkiezen? Of hoe kan de plant zich aanbieden dat zij uitgekozen wordt?

Cindy vindt alles nog een beetje abstract. Zij heeft een vraag; Alfons had gezegd dat haar keuze van de plant van buiten naar binnen ging en bij José van binnen naar buiten. Dat begreep ze niet.

Binnen en buiten zijn tegendelen en zijn…..

Fenomenologie les 3 – 15 februari 2024 – kruidentuin Guusje.

José heeft vol van les 1 genoten, die ik heb uitgeschreven en Alfons heeft bewerkt.

Robert: Alfons zegt, dat wij de planten nodig hebben, maar dat de planten ook ons nodig hebben en dat gelooft Robert niet, hij gelooft dat de planten het perfect zonder ons kunnen. Robert gelooft wel dat de planten zich beter ontwikkeld hebben door onze aanwezigheid.

Alfons: met de huidige ecologische ontwikkeling is het maar de vraag of…

Fenomenologie les 4 – 07 maart 2024 – kruidentuin Guusje – Gewaar Worden

Alfons heeft les 2 nu uitgewerkt. Monique merkt op dat dit voor beide heel veel werk is. Maar we zien er de meerwaarde van in, want als we ieders verslag afzonderlijk moeten lezen en daaruit de verbindingen maken, dan wordt dat een hele lastige klus. Dus heb ik al tegen Alfons gezegd werk niet alles uit, maar stel je prioriteiten. Ik werk het eerste lesuur uit, en de verbindingen die Alfons tussen onze waarnemingen en gewaarwordingen aanbrengt. De taak die wij allemaal als groep hebben is onze waarnemingen en gewaarwordingen voor onszelf uit te werken en dat op de Google link te zetten, zodat ze voor iedereen leesbaar zijn. Alle waarnemingen van…